Logo

Quizwandeling - Oxfam Wereldwinkel Aarschot en Amnesty International

Heb je nog geen deelnemingsformulier? Info over deze quizwandeling

Vraag 5/1

Sint-Rochus is de patroonheilige van de stad Aarschot. In welke Franse stad werd hij geboren?

Vraag 5/2

Vul de cartoon op het antwoordblad aan met een grappig antwoord.

Vraag 5/3: Daar bij die molen

Een van onze medewerkers plantte zijn fiets neer bij vier molens in Aarschot. Verbind de foto’s (1 – 4) met de correcte Aarschotse deelgemeente (A – D). Schrijf de letters in de juiste vakjes op het antwoordblad.

Molen 1
Molen 1

Molen 2
Molen 2

Molen 3
Molen 3

Molen 4
Molen 4

A. Rillaar

B. Gelrode

C. Langdorp

D. Aarschot

Kindervraag 5

Waar staat de grootste chocoladefabriek ter wereld?

  • A) USA
  • B) België
  • C) Zwitserland

Met dank aan www.tinyurl.com